ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
Цей договір адресований Споживачам і є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. Що стосується прийняття умов цього договору, тобто. публічної оферти продавця, споживач стає покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець — це організація, вказана в нижній частині основної сторінки Інтернет-магазину.

2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, за якими вказується ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, одержує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.

2.4. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою керування, що розташовані в мережі Інтернет.

2.6. Форма відправлення даних – поле заповнення персональних даних, мінімально необхідні здійснення угоди.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернат-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не перебуває у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, що вчиняється під впливом насильства чи обману.

3.4. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання в такий спосіб своєї згоди позбавляє Продавця будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи із сайтом Інтернет-магазину

4.1. Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину.

4.3. При оформленні Замовлення Покупець вводить такі дані:

ПІБ
Номер телефону
4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

4.5. Покупець зобов'язується не зповідомляти третім особам параметри доступу, вказані під час реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронний лист на адресу allgooods.shop@gmail.com

4.6. Покупець відповідає за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору або ін.).

4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або обмежує честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

4.9 Сайт дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або комп'ютерних мережах забороняється.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформлює Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно шляхом заповнення форми відправки даних та натискаючи кнопку “Купити”.

5.2. Замовити Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію.

6. Ціна та порядок оплати

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що озвучується при обробці замовлення оператором по телефону.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати.

6.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.

6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується шляхом надсилання товару з опцією повернення грошей відправнику.

6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

7. Умови повернення

7.1. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару Продавець при першій нагоді інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим автоматично.

7.2. При оформленні Замовлення Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися лише від усього Замовлення, а не від його частини.

>8. Обов'язки Продавця

8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них та умови доставки Товару.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. У разі зміни терміну постачання негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання. Продавець інформує Покупця через телефонний або електронний зв'язок. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем відповідно до умов цього договору та норм чинного законодавства.

9. Обов'язки Покупця

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину.

9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною ціною.

9.3. При прийнятті Замовлення провести зовнішній огляд щодо зовнішнього пошкодження упаковки у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися у накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. Відкрити у присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуального пакування та наявності зовнішніх пошкоджень на ньому.

9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання-передачі до 3-х примірників
Made on
Tilda